پشتیبانی


PinCode

تلفن اتصال به شبکه

برای اتصال به شبکه با شماره ۵۹۸۱۱-۰۲۱ تماس بگیرید و شماره رمز کارت (پین) خود را وارد کنید.

24sup

پشتیبانی کارت ها

برای اطلاع از نرخ تماس ها و در صورتی که رمز کارت شما مشکل دارد لطفا با شماره تلفن ۲۲۲۴۰۴۲۱ تماس بگیرید.

support

پشتیبانی خرید آنلاین

در صورتی که در خرید آنلاین با مشکل برخورد کردید با شماره ۰۹۳۹۰۶۰۳۸۸۲ تماس بگیرید.