الو کارت کرم

الوکارت 3000 تومانی ۳.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

الو کارت آبی

الوکارت 5000 تومانی ۵.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

الو کارت سبز

الوکارت 10000 تومانی ۱۰.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

الو کارت قرمز

الوکارت 20000 تومانی ۲۰.۰۰۰۰ تومان خرید آنلاین

الو کارت

خرید به صورت آنلاین و تحویل لحظه ای می باشد.

الو کارت یک سرویس تلفن خارج از کشور است.
با استفاده از الو کارت هزینه های تماس بین اللملی تان تاحد زیادی کاهش پیدا می کند.
از هر جای ایران با موبایل و تلفن ثابت می توانید از الو کارت استفاده کنید.